Du er her:

Historikk

Barnas Hus har en lang historie i Bodø by. Barnehagen var en krigsgave fra Sverige til Bodøs barn i 1941.

Regnbuen barnehage ble opprettet i 1991, da behovet for en barnehage med særskilt kompetanse på det flerkulturelle og flerspråklige feltet meldte seg i Bodø.

Gamle Barnas Hus ble revet, og en ny barnehage ble bygd som skulle romme både Regnbuen og Barnas Hus barnehage. I 2011 ble begge barnehagene slått sammen under en styrer, og i 2012 åpnet avdeling Fryd som har tilhold i 2 etasje.

Personalet i Barnas Hus/ Regnbuen skal være: Interesserte voksne som er tilstede der barna er - gode varme relasjoner på kryss og tvers – ærlighet – humor – medvirkning – trivsel for alle – Vi synes at trygge, glade barn som trives og vokser i hverdagen er det aller viktigste, da bidrar vi til at de får en god sosial kompetanse de kan ta med seg videre i livene sine. Vi heller også til den påstand at: Tiden bor i hjertet - :-)

Personalgruppas kompetanse og erfaringer er veldig god og variert. Vi har blant annet førskolelærere med fordypning i småbarnspedagogikk, forming, videreutdanning i veiledning og en del kurs innenfor spesialpedagogikk, og vi har 2-språklig assistent. Mange av de ansatte har vært her lenge og sørger for god stabilitet og trygghet for barn og foreldre. Vi nevner også den uformelle kompetansen, den vi har fått via lang erfaring i faget, våre interesserer gjennom livet, rett og slett det levde livet, det gir til sammen mange hundre år med variert erfaring :-)